4 Známky A Guy vás respektuje, podle muže

Alto Images

4 Známky A Guy vás respektuje, podle muže

Autor: Walter Yeates 31. března 2017

Nedávno jsem poskytl vodítko, jak se moderní kluci mohou proměnit v pánové, dokazující, že v moderní společnosti stále existují a prosperují.

Ale tohle je pro vás dámy. Setkáte se s řadou kluků, kteří prostě nechápou, jak mluvit se ženou. Někteří omezí váš názor, jiní vás degradují a budou existovat ti, kteří s vámi mluví, jako by jste jim nějak byli povinni sloužit.

William Blanton

Je zřejmé, že žádný z těchto scénářů není tím, co ženy hledají při setkání s novým chlapem.Na sociálních médiích je to ještě horší. Pokud jdete na Facebook, Instagram, Twitter nebo YouTube, budete mít smyslové přetížení z úrovně směšných komentářů od chlapců, kteří netuší, jak mluvit se ženou.

Víte, komentáře, které ženy se hanbou těla, graficky říkají cizincům, co by jim chtěli udělat, nebo ještě horší - sedli nevyžádané obrázky ptáka.

Je to pochopitelné, pokud se ženy domnívají, že není mnoho mužů, kteří mají schopnost se s nimi skutečně bavit. Naštěstí to tak není, protože tam jsou muži, kteří vědí, jak zacházet se ženami s úctou (slibuji!).

1. Pán bude zdvořilý.

Nepleťte si to s nudou. Nemluvím o stereotypním chlápkovi, který vás obvykle osloví v barech, klubech a společenských večírcích.

éterické oleje pro výkyvy nálady

Více než pravděpodobné, tito kluci nejsou pánové, zvláště pokud se okamžitě otočí k mluvícím bodům bez jakékoli podstatné konverzace. Pán je jemnější, angažovanější a slušnější.

Alto Images

Pán nebude sexuálně agresivní. Místo toho se představí a začne s vámi skutečný rozhovor. Pokud jste oba v hlasitém prostředí a musíte se k sobě naklonit, bude si držet ruce pro sebe, dokud nedáte nějaký signál, že jste s ním spokojeni.

Bude se mnohem více zajímat o vás. Pánové nejsou v levném tápání a budou respektovat hranice, které jste stanovili.

2. Pán se aktivně účastní konverzace.

Během rozhovoru bude vždy přítomen pán, bez ohledu na situaci. Co to znamená? Nejenže bude klást aktuální otázky, které ukazují, že věnuje pozornost, ale dá vám také dostatečné množství času na rozhovor během rozhovoru.

Jeho řeč těla ukáže, že poslouchá, když přikývne, smát se, když je to vhodné, a viditelně reagovat na vaše komentáře.

Pokud ho nezajímá pokaždé, když mluvíte, je pravděpodobné, že ho neposlouchá aktivně, nebo se nestará o to, co musíte říct. Pán bude i nadále zajímat a angažovat se, i když nesouhlasí s něčím, co říkáte.

3. Ignoruje zastaralá očekávání.

Giphy

Místo víry v zastaralé nápady, gentleman zaujme moderní přístup. Pokud chcete zaplatit za své vlastní jídlo, otevřít dveře nebo cokoli jiného, ​​nebude trestný čin, protože bude respektovat vaši nezávislost.

Pán vás bude respektovat jako rovnocenného. Bude si také vědom mnoha výzev, kterým čelí ženy ve společnosti, a nebude je odkládat stranou ani říkat: „Mohlo by to být horší.“

Pán nebude mít svou mužnost zpochybňovanou silnými ženami. Ve skutečnosti, být ve společnosti silné ženy ho zaujme a dá mu větší důvěru. Proč?

Protože silné ženy jsou sexy. Je to opravdu tak jednoduché.

4. Pán se přizpůsobí mnoha situacím.

Gentleman pochopí, jak vyzvednout společenské narážky, i když ho váš byt odmítne. Nebude s vámi mluvit, nebude vám volat jména nebo se chovat jako rozmazlené dítě. Místo toho zdvořile odejde.

Nejenže bude gentleman ochotný s vámi mluvit s úctou, bude vědět, kdy si chcete věci trochu vyzvednout. Při líbání vás gentleman ukáže soucit, takt a dovednost. Nebude to člověk, který si prostě strčí jazyk až do krku.

následuj svůj mozek, ne své srdce

Pánové vynikají v konverzaci a intimitě, protože se jim opravdu zajímá a zajímá vás, kdo jste jako člověk, a nejen to, jak jste horkí. A existují - tak neztrácejte naději.